Soemitra Oedjaghir

Soemitra Oedjaghir
Soemitra Oedjaghir

Contactgegevens

...

Notitie

Ik ben vroeger als docent werkzaam geweest op VMBO-scholen in Amsterdam en heb ook leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool begeleid in Almere.
Soemitra Oedjaghir
OFFLINE

Augustusstraat 113
Centrum Almere-Buiten
Taal en Rekenen voor de basisschool. Voor de Middelbareschool: de vakken: Nederlands, Engels, Economie, Nask en Wiskunde.
TitelCategorieAangemaakt
Deze gebruiker heeft geen blogs

Ik ben Soemitra Oedjaghir en heb een eigen bijlesbureau: www. bijlesbureaudetoekan.nl Per 01-09-2016 start ik definitief met mijn werkzaamheden. Als u belangstelling heeft kunt de website raadplegen en zich online inschrijven via het one-line formulier. Wat erg belangrijk voor uw kind in de brugklas is, is de studievaardigheidstraining. Hiermee krijgt uw kind inzicht in hoe hij/zij de leerstof moet indelen. Op de basisschool is de methode spelenderwijs aangeleerd en op de middelbare school is het serieus.